Darmowa dostawa od 70,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

INFORMACJE OGÓLNE 

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych dobrowolnie przez Klientów jest Almarina Trade Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Gdyni, przy ul. Chwaszczyńskiej 131B wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO , pod numerem KRS: 0000756569, NIP: 9581663071, Regon: 221894006 
 2. Z administratorem można skontaktować się wysyłając maila na adres e-mail: sklep@humbi.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu: 587395336 lub przesyłając korespondencję na adres: Almarina Trade ul. Chwaszczyńska 131B, 81-571 Gdynia.

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe będą przetwarzane:
  1. w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (na podstawie art. 6 pkt. 1 lit. b RODO);
  2. w celu przesyłania wiadomości zawierających informacje handlowe (marketing bezpośredni) (na podstawie art. 6 pkt. 1 lit. f RODO);
  3. w celu statystycznym (na podstawie art. 6 pkt. 1 lit. f RODO);
  4. w celu badania satysfakcji Klientów (na podstawie art. 6 pkt. 1 lit. f RODO).
  5. w celu przekazania na rzecz PayLane Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Norwida 4, kod pocztowy: 80-280, KRS: 0000227278. w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Udostępnienie danych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne do korzystania z serwisu
  6. przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. w związku z:
   1. świadczeniem przez ING Bank Śląski S.A. na rzecz Almarina Trade Sp. z o.o. sp. k. usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
   2. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych
    (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
   3. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna:
    art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  7. przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 2. W przypadku, gdy podanie przez danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy z Almarina Trade Sp. z o.o. sp. k., podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją nie podania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy z Almarina Trade Sp. z o.o. sp. k..
 3. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Almarina Trade Sp. z o.o. sp. k. przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez ING Banku Śląskiego S.A. na rzecz Almarina Trade Sp. z o.o. sp. k..

 4.  

  W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. w celu weryfikacji przez ING Banku Śląskiego S.A. należytego wykonania umów zawartych ze Almarina Trade Sp. z o.o. sp. k., w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Almarina Trade Sp. z o.o. sp. k., a ING Banku Śląskiego S.A..

 5. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Almarina Trade Sp. z o.o. sp. k., podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Almarina Trade Sp. z o.o. sp. k. i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Almarina Trade Sp. z o.o. sp. k. a Twisto Polska Sp. z o.o.

 6. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów oraz dokumentów, w szczególności zawierających dane osobowe.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w regulaminie odbiorcami danych osobowych Klientów będą podmioty współpracujące z Almarina Trade Sp. z o.o. sp. k. tj.:
  1. operator oprogramowania IdoSell Shop;
  2. przewoźnicy / firmy kurierskie;
  3. operatorzy płatności elektronicznych;
  4. podmioty współpracujące w zakresie e-marketingu;
  5. operatorzy poczty elektronicznej;
  6. operatorzy usług księgowych.
  7. ING Bank Śląski S.A.
  8. Twisto Polska sp. z o.o

ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje całość danych przekazanych Almarina Trade Sp. z o.o. sp. k.. w celu której stroną jest osoba, której dane dotyczą tj.:
  1. Imię i nazwisko
  2. Adres poczty elektronicznej
  3. Adres zamieszkania
  4. Numer telefonu
  5. Numer NIP
  6. Nazwa firmy
  7. Adres do doręczeń
 2. Dane mogą być przetwarzane w zakresie wymaganym w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (na podstawie art. 6 pkt. 1 lit. b RODO)

PLIKI COOKIES I ZAUTOMATYZOWANE PRZECHOWYWANIE DANYCH

 1. Administrator na swojej stronie internetowej humbi.pl korzysta z plików cookies. Brak zmiany po stronie Klienta ustawień przeglądarki jest równoznaczny z akceptacją ich używania.Więcej informacji dotyczących wykorzystywania plików cookies na stronie internetowej humbi.pl można uzyskać pod poniższym linkiem: https://www.humbi.pl/Polityka-dotyczaca-cookies-cterms-pol-13.html 
 2. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych. Profilowanie nie wywołuje żadnych skutków prawnych wobec Klienta, służy w szczególności do analizy preferencji i dostosowania wyświetlanych ofert.


OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe będą przechowywane przez czas obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w celu dochodzenia roszczeń związanych z wykonywaniem umowy oraz w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa (m.in. rachunkowych). Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu oraz na podstawie odrębnej zgody będą przetwarzanie do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.

UPRAWNIENIA KLIENTA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Klient ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

pixel